Our Products

Beauty and healthy

Cà phê sạch, nguyên chất gói 250 gr

Cà phê sạch, nguyên chất gói 250 gr

Cà phê sạch, nguyên chất 100% Phù hợp cho các loại pha phin và các loại pha máy Xay min pha máy, xay vừa pha phin, xay thô pha kiểu Pháp

Giá: 100,000 VNĐ / 250 gr

Cà phê sạch, nguyên chất gói 500 gr

Cà phê sạch, nguyên chất gói 500 gr

Cà phê sạch, nguyên chất 100% phù hợp cho các loại pha phin và các loại pha máy, Xay min pha máy, xay vừa pha phin, xay thô pha kiểu Pháp

Giá: 200,000 VNĐ / 500 gr

Cà phê sạch, nguyên chất gói 1.000 gr

Cà phê sạch, nguyên chất gói 1.000 gr

Cà phê sạch, nguyên chất 100% phù hợp cho các loại pha phin và các loại pha máy, Xay min pha máy, xay vừa pha phin, xay thô pha kiểu Pháp

Giá: 400,000 VNĐ / 1.000 gr